Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice ‘Hond-uit de Beste’

 

De rechten en plichten van de hondeneigenaar;

* De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben. De eigenaar blijft ten aller tijde aansprakelijk voor de daden van        zijn/haar hond.

* De eigenaar zorgt voor (preventieve) behandelingen tegen vlooien, teken en wormen bij zijn/haar hond.

* De eigenaar zorgt voor de benodigde (jaarlijkse) inentingen van de hond.

* De eigenaar stemt ermee in dat ‘Hond-uit de Beste’, indien in hun opinie een dierenarts bezoek noodzakelijk is, met de hond naar de dierenarts gaat en deze kosten voor rekening komen van de eigenaar van de hond.

* De eigenaar zal er zorg voor dragen dat de hond(en) op de afgesproken tijd(en) en plaats aanwezig is/zijn.

* De eigenaar dient tijdens het uitlaten telefonisch bereikbaar te zijn voor noodgevallen.

* De eigenaar houdt er rekening mee dat de hond na een wandeling vies/nat   kan zijn. ‘Hond-uit de Beste’ aanvaart geen aansprakelijkheid m.b.t. schades voortvloeiend uit een vieze viervoeter (dus de hond 😊)

* De hond wordt afgedroogd alvorens hij/zij naar binnen gelaten wordt.

* Teefjes die loops zijn, kunnen helaas even niet mee in een groepje. Uiteraard wandel ik graag met ze apart (tegen het daarvoor geldende tarief)

* Puppy’s zijn van harte welkom om mee te wandelen. Omdat het lange wandelingen zijn, is de minimale leeftijd voor deelname 16 weken. En uiteraard wanneer de pup alle inentingen gehad heeft.

* Hond-uit de Beste gaat er vanuit dat elke hond die mee gaat wandelen de basiscommando’s (zoals ‘hier’ en ‘zit’) kent en ook luistert hiernaar (de gekke 5 minuten daargelaten 😉)

* De hond moet sociaal zijn naar andere honden (dieren) en mensen.

* Wanneer de hond lichamelijke klachten heeft en de eigenaar wil toch de hond mee laten wandelen, dan dient hij/zij deze klachten te melden voordat de hond opgehaald wordt voor de wandeling.

* Een wandeling annuleren? Dat kan gebeuren. Doe dit wel 24 uur van te voren, anders zal de wandeling toch in rekening gebracht moeten worden.

* De eigenaar krijgt in de laatste week van de maand de factuur voor de bewezen diensten per e-mail. Deze rekening dient binnen 8 dagen te worden voldaan.

* Wanneer de betaling van de factuur achterwege blijft, zal er na 30 dagen een verhoging van 10% in rekening gebracht worden.

* Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt ‘Hond-uit de Beste’ zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

De rechten en plichten van Hondenuitlaatservice ‘Hond-uit de Beste’

‘Hond-uit de Beste’ is in geen geval aan te merken als bezitter c.q. eigenaar van de hond.

* De hond wordt door ‘Hond-uit de Beste’ op het afgesproken tijdstip opgehaald op de afgesproken plaats/het afgesproken adres.

* ‘Hond-uit de Beste’ laat de hond voor de duur van de afgesproken tijd uit.

* ‘Hond-uit de Beste’ heeft het recht de hond los te laten lopen in een eigen gekozen roedel, tenzij anders afgesproken.

* ‘Hond-uit de Beste’ is in geen geval aansprakelijk wanneer er schade wordt veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van welke aard dan ook komen voor rekening van de hondeneigenaar.

* Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, zullen de kosten worden verdeeld tussen de eigenaren in kwestie.

* ‘Hond-uit de Beste’ is in geen geval aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel door een natte/vieze hond.

* De uitlaatservice zorgt voor handdoeken, zodat de hond afgedroogd kan worden alvorens hij/zij naar binnen gelaten wordt.

* ‘Hond-uit de Beste’ zorgt ervoor dat er voldoende vers drinkwater beschikbaar is voor uw hond tijdens en na de wandeling. Tevens zal ‘Hond-uit de Beste’ er zorg voor dragen dat er thuis voldoende drinkwater (en eventueel eten, in overleg)beschikbaar is.